ביקורת IT

בקרה על מערכות וצוותי IT לטובת אופטימיזציית תהליכים

ביקורת IT, נדרשת לביצוע אחת לתקופה בהתאם להגדרות החברה והרצון שלה להתפתח בתחום המחשוב. אנו מבצעים ביקורת תקופתית לפי מתודה מוכחת אשר באה לסקור את כלל מחלקות המחשוב בחברה וע״י הבנה עמוקה של תהליכים, נוכל למדוד ולסקור את תפוקתה של מחלקת ה-IT בחברה, רמת מקצועיותה, מוכנות למקרה אסון, נהליה ועוד. ביקרה באה לשפר תהליכים ולא רק לבקר אנשים או מחלקות בתוך הארגון, מתוך כוונה להשתפר ולהתייעל באופן תמידי.

ביקורת FireWall

ביקורת מחשוב תקופתית

ביקורת מחשוב ופערי סיכונים