לבסוף, בזכות ניטור מקדים אנו מצליחים לצמצם את זמן השירות והטיפול ובכך לספק שקט ועבודה מקוונת של הלקוח. לאורך זמן, פעולות מנע אילו גורמות למחשבים וציוד המחשוב לספק תמורה טובה יותר.