זליגת נתונים בעסק? נעים מאוד, DLP – Data Leak Prevention

בתקופה בה המידע מועבר באופן דינמי בתוך הארגון ומחוץ לארגון ארגונים נדרשים להתמודד עם תופעה של זליגת מידע.

מערכת זו מונעת הדלפת מידע ונועדה לזהות חשיפה ומידע של מידע בתוך ומחוץ לארגון.

האם כל ארגון זקוק למערכת

ראשי ארגונים צריכים לשאול את עצמם האם מידע מסוים ייחשף לציבור האם תיתכן פגיעה בארגון? יש להדגיש כי זליגת נתונים בעסק מתרחשת מדי יום בארגונים שונים בין אם בכוונת זדון או בטעות והתוצאות משפיעות על הארגון לטווח הארוך. בתקופה בה לב ליבו של הארגון הוא מידע קיימת חשיבות רבה להכיר בחשיבותה של המערכת הנחשבת לאחד הכלים החיוניים ביותר בתחום אבטחת מידע.

יתרונותיה של המערכת

ביכולתה של המערכת לנטר לאכוף מדיניות בפעולות הנחשבות קטנות יחסית כמו למשל הדבקה של מילה לתוך הדפדפן ועוד. המערכת מאפשרת ביצוע מגוון פעולות רחבות החל ממעקב אחר פעולות ועד לאכיפה ומניעת העברה של מידע רגיש.

האתגרים העומדים בפני המשתמשים במערכת

למרות החששות מפני האקרים, על ארגונים רבים להבין כי לעיתים יהיו אלו העובדים אשר יבחרו לעשות שימוש במידע ולהוציאו החוצה ובכך לגרום נזק גדול לארגון. החשיבות בהגנה על המידע חיונית  עבור ארגונים רבים. במקרה של הדלפת מידע הארגון נתון לסכנה ממשית ולכן השימוש במערכת מבורך.  הליך ההטמעה של המערכת מצריך היערכות מיוחדת מצידם של ארגונים בדגש על שימוש במוצרים טכנולוגיים.

ניתן לחלק את המערכת לשתי משפחות עיקריות

 מתאימים עבורכם את סביבת העבודה לצרכים המקצועיים

אנחנו ב    Elpc Networks    נמצאים עבור קהל הלקוחות שלנו עם היד על הדופק על מנת לסייע להם בהתאמת סביבת העבודה הממוחשבת בהתאם לצרכים המקצועיים.

 

זליגת נתונים