ניהול נכסי תוכנה

behind the scenes at beyond

העיסוק ב- Software Asset Management מאפשר לייעל תהליכים, להקטין עלויות ולשפר מהימנות ואבטחה. רישום מלאי תוכנות ומעקב אחריהן הם חלק בלתי נפרד מ- SAM, וכך גם קווי המדיניות, הנהלים, הטכנולוגיות, הרכישה, ההעברה, הפריסה והתמיכה בנכסי התוכנה של חברה.

יישום תוכנית SAM כרוך בארבעה שלבים עיקריים:

1. רישום מלאי התוכנות וביצוע מיפוי כולל: בשלב זה עליך לסקור את כל התוכנות המותקנות במחשבים האישיים, תחנות העבודה, השרתים והמכשירים האחרים בחברה ולרכז את המידע בדוח. ניתן לערוך את רשימת המלאי באופן ידני; לחלופין, ניתן להשתמש בכלים לרישום מלאי תוכנות כדי לערוך את רשימות המלאי באופן אוטומטי. התהליך מתבצע ע"יהתקנת תוכנת MICROSOFT MAP TOOLKIT. אשר באופן אוטומטי מבצע סריקת מיפוי מול ACTIVE DIRECTORY ארגוני רצוי מעודכן ככל שאפשר על מנת לקבל מידע מדויק ובנוסף ביצוע אימות נתונים מול סביבת המחשוב הקיימת בפועל בארגון.

2. התאמת התוכנות שהותקנו לרשיונות שנרכשו: לאחר שנדע אילו כותרי תוכנה מותקנים במחשבי החברה, ניתן להמציא את תיעוד הרשיונות ולהתאים בינו ובין התוכנות המותקנות. הדבר יקל עליך לבדוק אם יש עודף או מחסור ברשיונות עבור כותרי תוכנה מסוימים.

3. סקירת קווי מדיניות ונהלים: לאחר שנדע מה יש לך והיכן כל דבר נמצא, השלב הבא הוא סקירה או ניסוח של קווי מדיניות ונהלים שעובדי החברה יוכלו ליישם אותם כדי להבטיח ביצוע הולם של Software Asset Management. הנושאים בהם תעסוק עשויים לכלול את הרכישה, הפריסה, השימוש והשחזור של תוכנות.

4. פיתוח תוכנית SAM עם תיעוד מתאים: השלב הסופי ב- SAM הוא יצירת בסיס ותוכנית לניהול שוטף של תוכנות.

 

יתרונות

בעזרת SAM מתאים, ניתן לדעת אילו נכסי תוכנה קיימים בארגון, שימוש ודיוק בנכסי התוכנה שלך בצורה יעילה בכל שלב במחזור החיים שלהם.

חיסכון בכסף

באמצעות SAM שימוש בתוכנות מתבצע ברשיונות שהחברה שלך כבר רכשה ורוכש רק את התוכנות והרשיונות הדרושים לך. נקבל מידע מדויק מבחינת רישוי עבור כל כותר תוכנה, וכך במקום לרכוש עוד, ניתן לפרוס מחדש תוכנות ממחלקה למחלקה. SAM מעודד תהליך רישוי ריכוזי כך שניתן ליהנות מהחיסכון שברשיון קבוצתי בכל עת      .

מיטוב הפריסה

באמצעות SAM, ניתן לזהות באופן אוטומטי את צרכי החברה בנוגע לתוכנות, כגון שדרוגים ושינויים, תוך חיסכון ניכר בזמן והקטנת הטרחה הנגרמת למחלקת טכנולוגיות המידע (IT) ולעובדים המשתמשים בתוכנות.

שקט נפשי

נקבל מידע מדויק ורצוי אילו תוכנות ורשיונות יש לך ניתן להבטיח את השימוש בתוכנות מקוריות. באמצעות מדיניות שימוש בתוכנות של SAM באפשרותך להפחית את כמות ההורדות של תוכנות לא מורשות והווירוסים האפשריים העלולים לפגוע ברשת כולה. על-ידי מעקב אחר כל נכסי התוכנה יעמוד לרשותך מידע מפורט עבור תוכניות גיבוי ושחזור טובות, אם יהיה צורך בהן.

שיפור ביצועים עסקיים

הידיעה אילו תוכנות יש לך, מדוע רכשת אותן והיכן הן נמצאות תאפשר לך לקבל החלטות אסטרטגיות, טקטיות ותפעוליות מבוססות.

נשמח לעמוד לרשותכם עבור מידע ושאלות נוספות