תחזוקת עגלות מחשוב בבית חולים

חברתינו בעלת נסיון רב בתחזוקת ציוד מחשוב אשר יצא מאחריות.

תחזוקת עגלות מחשוב בבית חולים לעגלות רופא ועגלות סיעוד.