Avanan | Email & Collaboration Security

Avanan משתמש ב- AI מתקדם כדי להגן על תיבת הדואר הנכנס שלך ו- לתפוס את מה שאחרים לא מצליחים.

Avanan מנטר, מגן ומונע איומים המתרחשים בתהליך שיתוף המידע בין ארגונים. החל משיתופי קבצים ומידע כמו 

Google Workspace, Microsoft SharePoint, DropBox, Slack וכו' ובכך מונע התפשטות של חשבונות שנפגעו בתוך הארגון בצורה גלובאלית. מניעת הפרות או דלף מידע אוטומטי, זיהוי חשבונות שנפגעו וטיפול לאחר זיהוי מונה התקשרות פנים ארגונית ופגיעה בתהליכי עבודה. כיום, Avanan הינו הפתרון היחיד אשר מבצע ניטור Inline Online של כלל ערוצי שיתוף הפעולה של הארגון.

הטמעה פשוטה וזולה – בתוך דקות

לא בשבועות או חודשים

Avanan נפרס כאפליקציה ואינו מצריך ידע טכני קודם

Unique architecture built for the cloud

Avanan בנוי על ממשקי API של ענן, ולכן מתחבר לסביבה שלך ומחפש איומים אחרי האבטחה הקיימת שלך – אבל לפני תיבת הדואר הנכנס. מכיוון שהוא נפרס בתוך הענן, הוא מציע את ההגנה הטובה ביותר מפני איומי פנים, פשרות בדוא"ל עסקי וחשבונות פרוצים

Avanan הוא הפיתרון היחיד שיכול באופן מלא לאבטח את דוא"ל הענן שלך ואת פלטפורמות שיתוף הפעולה שלך.

האבטחה שמאחורי האימייל הארגוני

Avanan הוכר כבחירה המוצלחת לשנת 2021 כפתרון לאבטחת דואר אלקטרוני בתובנות עמיתים של גרטנר - זהו ספק אבטחת הדוא"ל שנבדק בדירוג 5 כוכבים ב -12 החודשים האחרונים.