Cyberark

סייבר-ארק הישראלית – ספקית תוכנה להגנת יישומים, זהויות ומידע קריטיים. מפתחת טכנולוגיית כספות וירטואליות שזוכות להצלחה עולמית ואומצו על ידי בנקים, חברות ביטוח וארגונים אחרים. החזון היה ליצור שכבת הגנה פנים ארגונית, בשעה שהעולם כולו עסק אז ב-FireWalls ובהגנה מתקיפה ברשת שמגיעה מבחוץ

החזון היה ליצור שכבת הגנה פנים ארגונית, בשעה שהעולם כולו עסק אז ב-FireWalls ובהגנה מתקיפה ברשת שמגיעה מבחוץ