זליגת נתונים בעסק? נעים מאוד, DLP

זליגת נתונים

זליגת נתונים בעסק? נעים מאוד, DLP – Data Leak Prevention בתקופה בה המידע מועבר באופן דינמי בתוך הארגון ומחוץ לארגון ארגונים נדרשים להתמודד עם תופעה של זליגת מידע. מערכת זו מונעת הדלפת מידע ונועדה לזהות חשיפה ומידע של מידע בתוך ומחוץ לארגון. האם כל ארגון זקוק למערכת ראשי ארגונים צריכים לשאול את עצמם האם מידע מסוים […]